Pensioenopbouw

 

Pensioenkijker

Pensioenplanner: een online tool om met behulp van je pensioenoverzicht (UPO) een totaalbeeld van je gezinsinkomen te krijgen als je met pensioen gaat.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Een overzicht van je opgebouwde pensioen (naast je AOW) bij welke pensioenuitvoerder. Wat je hier niet vindt, is wat je zelf voor uw oude dag hebt geregeld. 

 

Wijzer in Geldzaken

Informatie over verschillende mogelijkheden om je pensioen aan te vullen. 

 

Belastingdienst

Informatie over sparen met belastingvoordeel voor een inkomen naast je pensioen als je een pensioentekort hebt.